Urinepotjes

Urinezak kleefzak steriel
Urinezak kleefzak steriel

100 opvangzakken voor urine

€ 20,35
Urine potjes
Urinepotjes / Urine container met deksel 60ml

70 niet steriele potjes - 60 ml

€ 11,25
Urine potjes
Urinepotjes / Urine container met deksel 125ml

niet steriele potjes - 125 ml

€ 0,35
Urine potjes
€ 8,45